WFP behöver säker
tillgång till Homs
Den humanitära insats som WFP för närvarande genomför i Homs i Syrien står och faller med säker tillgång till området. Organisationen uppmanar alla parter i konflikten att hjälpa till.
”De senaste dagarna har varit plågsamma för människorna i den gamla staden i Homs och för de humanitära hjälparbetare som har riskerat sina liv för att få in mat, medicin och andra nödvändigheter till staden efter mer än 600 dagars belägring”, skriver WFP i en kommentar.
”Alla parter i konflikten måste garantera säkerheten för de hjälparbetare som arbetar för att hjälpa de oskyldiga offren.”
WFP ber också om mer ekonomisk hjälp för sin insats i Syrien.
”Våra team och våra samarbetspartners strävar dagligen efter att dela ut mat till nära 4,25 miljoner människor runtom i Syrien. Vi behöver obehindrad tillgång till människor i nöd. Och vi är i behov av finansiella medel omgående för att hjälpa dessa människor i WFP: s största, mest komplexa och kostsamma globala hjälpinsats”, skriver organisationen.
/FoodMonitor