Norskt samarbete kan spricka
Det samarbetsavtal som Norgesgruppen och Ica Norge ingick förra året är nu i rejäl fara. Den norska konkurrensmyndigheten har lämnat ett förhandsbesked om att den avser att stoppa avtalet.
Därmed har parterna på sig fram till den 25 april att komma in med kommentarer till myndigheten, sedan ska beslut fattas. Ica har ännu inte tagit ställning till om man vill ta ärendet vidare till högre instans om konkurrensmyndighetens avsikt blir verklighet.
– Sammanlagt har Norgesgruppen och Ica en hög marknadsandel nationellt, och dessutom en stark position på lokala marknader i delar av landet. Avtalet mellan de två kedjorna gör det möjligt att utöva en marknadsmakt som i slutändan kan vara till nackdel för konsumenten, säger konkurrensdirektör Christine Meyer till norsk media.
/FoodMonitor