Livsmedelsverket ändrar rutiner
FoodMonitor och andra medier har tidigare berättat om allvarliga brister i Livsmedelsverkets rapportering av djurskyddsärenden till landets Länsstyrelser. Myndigheten hade helt enkelt struntat i att rapportera vissa ärenden eller skickat handlingar fel. Nu verkar man tagit åt sig av kritiken.
– Vårt fokus har varit att se till att det enskilda djuret tas hand och att förkorta dess lidande. Men informationen till länsstyrelsen behövs för att myndigheterna ska få en helhetsbild av bristerna i djurskyddet och för att länsstyrelsen ska kunna vidta åtgärder, säger Mona-Lisa Dahlbom Wiedel, biträdande chef för Kontrollavdelningen.
För att komma till rätta med problemet meddelar Livsmedelsverket att man förtydligat rutinerna för den peronal som arbetar med djurskyddskontroll. Nu står det enligt uppgift tydlig i myndighetens rutiner att länsstyrelsen ska underrättas varje gång djur verkar farit illa under uppfödning eller transport.
– Vår information till länsstyrelsen har inte fungerat som den ska fullt ut, men med de här åtgärderna är vi på rätt väg och räknar med att alla avvikelser i samband med uppfödning eller transport rapporteras till länsstyrelsen i fortsättningen, säger Mona-Lisa Dahlbom Wiedel.
/FoodMonitor
Läs mer: Brister upptäckta på Livsmedelsverket – utredningar riskerar att hamna hos misstänkta