Lantmännen säljer potatisverksamhet
Enligt tidningen Land säljer Lantmännen sin andel i Agrico Nordic. Agrico Nordic, som bildades 2009 av Lantmännen och holländska Agrico övertar därmed all försäljning av potatisutsäde från Lantmännen.
 
Nu säljer Lantmännen sin andel, 49 procent, till partnern.
 
– Efter noggrann utvärdering har vi kommit fram till att Agrico har de bästa förutsättningarna att själva ta hand om potatisutsädesaffären, säger Monika Lekander, divisionschef för Lantmännen Lantbruk.

– I nära samarbete med de svenska odlarna kommer Agrico Nordic att utöka sin produktion och marknadsföring av såväl Agricos egna potatissorter som de som kommer från Agricos partners, säger Jan van Hoogen, vd för Agrico Holland.

Agrico tar därmed över all försäljning av potatisutsäde från Lantmännen Lantbruk. Lantmänen SW Seed i Holland kommer dock att fortsätta förädla potatisutsäde för den internationella marknaden i nära samarbete med Agrico.

 

Källa: Lantbruk.com