Nätverk ska främja ekoförsäljningen
I mitten av januari startade ett nytt nätverk för att driva på försäljningen av ekologiska livsmedel och omläggningen till ekologisk produktion. Namnet är Organic Sweden och 35 företag är i dagsläget delaktiga, rapporterar Ecoweb.
Försäljningen av ekologiskt ska öka genom att förstärka samarbetet mellan marknadens aktörer och sprida tydlig information till konsumenterna, enligt nätverket. Man vill stimulera till en kraftig ökning av ekoförsäljningen i Sverige, framför allt från svenska producenter.
Strategiska insatser som försäljningskampanjer, mässor och kommunikation om ekologiska livsmedel samt att främja exporten ingår i upplägget.
– Målsättningen är att konsumtionen i Sverige ska nå en ekologisk andel på 20 procent och att exporten ska vara i nivå med den Danska år 2020, säger Anders Heimer från Ekologiskt Forum som är initiativtagare till Organic Sweden, till Ecoweb.
/FoodMonitor