slakt8Gotlands Slagteri slarvade med elbedövning av får
Den senaste veckan har slakteriet Gotlands Slagteri AB i Visby slarvat när man bedövat får med eltång innan avblodning. Bolaget erkänner att man gjort fel och lovar bättring. Länsstyrelsen har inlett en utredning av slakteriet efter att fått ta emot en anmälan om bristfälligt djurskydd vid slakt från den officiella veterinär som upptäckte avvikelsen.
– Han har rätt. Det är så att elektroderna ska placeras på rätt ställe på kroppen.
Läs hela artikeln på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20