Livsmedelsverket avvaktar med
vite mot Lantchark i Harlösa
Livsmedelsverket har tidigare upptäckt avvikelser i den produktionslokal som används av charkbolaget Lantchark i Harlösa AB i Harlösa. Ett föreläggande om vite lades mot bolaget. Nu meddelar myndigheten att bolagets förbättringsarbete gör att man tills vidare avvaktar med att få vitet utdömt.
”Då arbetet med att förbättra skicket på väggar och innertak framskrids betydligt sedan föregående kontroll finner Livsmedelsverket inget skäl för utdömande av vite i dagsläget”, skriver myndigheten i ett brev till Lantchark i Harlösa AB.
”Livsmedelsverket bedömer dock att skäl för föreläggande kvarstår”.
/FoodMonitor

t20