Färre detaljhandlare i konkurs
Det går mot allt färre konkurser i den svenska detaljhandeln. I februari var det 35 procent färre konkurser jämfört med samma period förr året, enligt Dagens Handel.
565 företag sattes i konkurs under februari vilket är en minskning med 11 procent. I detaljhandeln var det 132 konkurser vilket är 72 färre, en minskning med 35 procent.
– Den utveckling med minskande konkurser som vi har sett under andra halvan av 2013 är helt i linje med de positiva signalerna från svenskt näringsliv. En återhämtning av ekonomin är inom räckhåll; inte minst visar Konjunkturinstitutet senaste barometer ett starkt förtroende och optimism hos såväl företag som konsumenter.
– Många företag rapporterar om ökad orderingång och mer stabil likviditet, vilket leder till att allt fler företag överlever även om konkurrensen fortfarande är tuff inom vissa branscher, säger Roland Sigbladh, marknadschef på affärs- och kreditupplysningsföretaget UC, till dagens Handel.
Enligt Sigbladh börjar också den starka optimism som finns inom detaljhandeln vad gäller försäljningsutvecklingen 2014 synas till exempel inom transportsektorn.
/FoodMonitor

t20