fisk3
Fisk gav arbetare
ovanlig hudsjukdom
Hälsovårdsmyndigheten i New York har upptäckt ett utbrott av en ovanlig hudsjukdom bland arbetare som hanterar levande eller rå fisk som köpts på Chinatown-marknader i stadsdelarna Manhattan, Brookly, eller Queens. Totalt har 30 fall registrerats. 
Enligt hälsovårdsmyndigheten har drabbade personer upplevt symptom som hudskador, smärta, svullna händer och armar, och även svårighet att röra fingrar.
Infektionen orsakas av bakterien Mycobacterium marinum. Bakterien kan överföras från kontaminerad levande eller rå fisk och tas upp av människor genom småsår i huden.
Personer som infekterats med bakterien kan behandlas med antibiotika. Obehandlad förvärras infektionen över veckor och månader och drabbade personer kan i svåra fall behöva kirurgiska ingrepp.
/FoodMonitor
Foto: NYC Health Department. 

t20