Bakslag för Swedish Domains i tingsrätten
Webbföretaget Swedish Domains AB i Stockholm, som tidigare kallade sig AB Svenska Domäner, har blivit anmälda åtskilliga gånger till Konsumentverket av konsumenter som känt sig lurade av företagets affärsmetoder. Förra året stämde Swedish Domains AB en 69 år gammal kvinna i tingsrätten då hon vägrat betala. Men det hela gick inte alls som bolaget hade tänkt sig när domen nyligen föll.
– Jag har gått med på en krona. Inte ett dugg mer, säger kvinnan.
I det aktuella fallet hade en kvinna nappat på ett erbjudande från Swedish Domains AB om att få köpa ett domännamn för en krona. Men efter ett tag så gjorde bolaget gällande att hon även hade köpt en tilläggstjänst som gällde e-post som heter Mail Private.
– Det stod att man kunde få en mejladress för en krona, det godkände jag. Efter det så fick jag en faktura som var på över 400 kronor, säger kvinnan.
– Hon har förbrukat 60 Mbyte data så det är inte mycket men det är förbrukat. Det är ju en liten användning men det är dock användning, påstod bolagets representant om tilläggstjänsten. 
Representanten vittnade enligt uppgift inte under sanningsförsäkran i tingsrätten. Men kvinnan, som vittnade under sanningsförsäkran, stod på sig. Hon hade inte använt tjänsten.
– Vad han får det ifrån fattar inte jag, säger hon.
När kvinnan bestred Swedish Domains krav på betalning så stämde alltså bolaget henne i Värmlands tingsrätt på 755 kronor. Dessutom ville man att kvinnan skulle betala bland annat rättegångskostnader om 1 806 kronor, 1 166 kronor för rättslig rådgivning, och en påminnelseavgift på 50 kronor.
Men Värmlands tingsrätt trodde inte på Swedish Domains påståenden om tilläggstjänsten för Mail Private.
”Av förhöret med … vars trovärdighet tingsrätten inte har funnit anledning att ifrågasätta, framgår att det enda som hon avsett att beställa är domänen … Med hänsyn till det anförda anser tingsrätten att Bolaget inte har styrkt att parterna slutit avtal om tilläggstjänsten Mail Private. Bolagets talan ska därför i denna del ogillas”, skriver tingsrätten i sin dom.
Swedish Domains fick inte heller sina rättegångskostnader betalda. Kvinnan företrädde sig själv och hade inga rättegångskostnader.
”Bolaget har varit tappande part i väsentlig betydelse. Vardera parten ska därför bära sin egen rättegångskostnad”, skriver tingsrätten i sin dom.
Kvinnan fick emellertid betala en krona för domännamnet, något som hon hela tiden gått med på. Dessutom fick hon betala bolaget en påminnelseavgift på 50 kronor. Alltså inte i närheten av vad Swedish Domains AB hade tänkt sig.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Swedish Domains AB.
Hette tidigare AB Svenska Domäner.
Bolaget har enligt en obekräftad uppgift cirka 27 000 kunder.
Omsättning: 6.5 miljoner kronor (2012).
Resultat före skatt: minus 115 000 kronor.
Antal anställda: 3.
Anmälningar mot Swedish Domains AB hos Konsumentverket: 29.
Konsumentverket riktade i juni förra året starkt kritik mot Swedish Domains AB. Myndigheten ansåg då att bolaget använde avtalsvillkor som var oskäliga.
Har du blivit lurad av ett företag? Då kan du bland annat vända dig till polisen, konsumentrådgivningen i den kommun som du bor i, och Konsumentverket.

t20