Mer svenskt för Menigo
Restauranggrossisten Menigo meddelar idag att man väljer att uteslutande använda svensk råvara till elva av sina förädlade fläskprodukter. Bolaget ser fördelarna i att välja svenskt nu när den svenska grisnäringen genomgår en kris där konsumtion och lönsamhet minskar.
Den svenska grisnäringen riskerar därmed överproduktion som följd vilket leder till svårigheter för våra svenska grisbönder och riskerar att slå ut näringen, menar man på Menigo.
Därför anser man att det är viktigt att bevara en svensk produktion, och ser tydliga fördelar med det svenska fläskköttet. De produkter där man kommer att använda endast svensk råvara är standardprodukter som sidfläsk och fläskbog som totalt omsätter fem ton i veckan, meddelar man.
– Det känns bra att kunna stödja den svenska grisnäringen som har en hög djurskyddshållning, men vi ser att fördelarna är fler. Råvaran håller högre produktionskvalitet, med bättre hantering av råvaran vid slakt, förpackning och transport. Dessutom får vi en helt annan närhet, vilket ger längre hållbarhet för våra kunder med mindre svinn som resultat, kommenterar Oscar Uhrström, affärsområdesdirektör färskvaror, Menigo.
/FoodMonitor

t20