Ny upptäckt: totalförbjuden antibiotika finns naturligt i halm
Strax före jul år 2012 upptäckte Länsstyrelsen i Skåne län den totalförbjudna antibiotikan kloramfenikol i urinprover från grisar som kom från en grisgård i länet. Ingen visste hur antibiotikan hamnat i grisrna och i media riktades misstankar mot djurbonden. Nu står det enligt Jordbruksverket klart att kloramenikol kan finnas naturligt i Svensk halm.
– Naturlig förekomst av kloramfenikol i halm är något vi inte känt till, men det är troligen ingen ny företeelse. Fynden kommer inte att leda till några akuta åtgärder men fler studier behövs, säger Peter Henningsson, chef för enheten för foder och hälsa på Jordbruksverket.
– Kartläggningen av kloramfenikol i svensk halm är en pusselbit för Efsa:s vidare arbete. Nästa steg är att utreda om naturlig förekomst av kloramfenikol kan ge upphov till resthalter i livsmedel, säger Susanne Carlsson, chef för Rådgivningsavdelningen på Livsmedelsverket.
Det är SVA som nu har gjort kartläggningen av förekomsten av kloramfenikol i halm. Myndigheten samlade in 215 halmprover runt om i landet. Flest prover togs i Skåne. Resultaten visar låga halter av kloramfenikol i cirka tio procent av proverna.
Myndigheten misstänker att källan till förekomsten av antibiotikan i halm är bakterier i jorden.
– Forskning i Nederländerna visar att växter kan ta upp kloramfenikol från jorden där den produceras av en bakterie. Detta är också den troligaste källan till fynden i Sverige, säger Erik Nordkvist som är expert på SVA.
/FoodMonitor

t20