Livsmedelsverket hindrade granskning – Sveriges Radio överklagar
Radiokanalen P4 Skaraborg ville granska ett par ärenden där brott mot djurskyddslagstiftningen upptäckts på slakterier. Men Livsmedelsverkets ansvarige jurist sekretessbelade uppgifter om djurens identitetsnummer och vem som transporterat dem. Detta för att undvika ”en konkurrensnackdel” för djurbönder och transportörer. Nu överklagar radiokanalen myndighetens beslut till Kammarrätten i Stockholm.
– Tyvärr så tolkar man lagstiftningen på det här sättet, säger Sten Lillieström, journalist på P4 Skaraborg.
Läs hela artikeln på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20