Positiv exporttrend
för svenska livsmedel
Medan den totala svenska exporten av varor i minskade med 6,7 procent förra året så ökade istället exporten av livsmedel rejält. Det rapporterar Fri Köpenskap.
Enligt tidningen exporterades livsmedel för 63,4 miljarder kronor under förra året vilket är en ökning med nio procent. Livsmedlens andel av den totala exporten utgör nu 5,8 procent.
Även importen av livsmedel ökade under samma period. Denna steg med sex procent till 109, 6 miljarder och utgör hela 10,5 procent av den totala importen.
En viktig sak att notera i sammanhanget är att norsk fisk som exporteras vidare till länder inom EU till stor del går genom Sverige och att detta påverkar både våra import och exportsiffror, skriver Fri Köpenskap vidare. Fisken står för närmare 30 procent av importen och drygt 20 procent av exporten. Både export och import av fisk ökade stort i värde under året, orsaken är främst höjda priser på lax.
Exempel på andra varugrupper som ökade sin export under året var bland annat mejeriprodukter och ägg, samt socker och honung, som båda hade en uppgång på 22 procent.
/FoodMonitor

t20