Fler äter svensk pippi
Vi svenskar äter allt mer svensk kyckling och kalkon. Under förra året ökade försäljningen avsevärt och kyckling blev den näst populäraste vardagsmaten i de svenska hemmen. Detta enligt branschorganisationen Svensk Fågel, som dock fortfarande känner ett stort hot från den importerade kycklingen.
Samtidigt konstateras att konkurrensen från importen fortfarande är stenhård och i fredags samlades den svenska kyckling- och kalkonbranschen i Borås för att diskutera framtidens utmaningar.
– Branschen går stadigt uppåt, samtidigt ser vi för första gången ett trendbrott i importen. Den ökar fortfarande men inte i lika stor omfattning som tidigare. Men, marknaden är fortsatt tuff. I storkök, restauranger och bland livsmedelskedjornas egna märkesvaror är den importerad kyckling i majoritet, berättar Maria Donis, vd på Svensk Fågel.
Produktionen hos Svensk Fågels medlemmar ökade med 7 procent under 2013 och försäljningen följer samma trend. Men konkurrensen från importen är fortfarande stark och mängden importerad fågel ökade med 5,2 procent mot året innan.
– Importen utgör ett stort hot, inte minst de grossister och producenter som använder svenskklingande namn. De ger bilden av att ha samma goda mervärden om exempelvis kvalitet och djurskydd som de svenska, trots att verkligheten är den motsatta. Marknaden är stenhård och våra bönder arbetar enligt världens kanske striktaste djurskyddsregler.
/FoodMonitor

t20