AnnieResurser till lanthandlarna
Näringsminister Annie Lööf meddelade i veckan att regeringen skjuter till 700 miljoner till landsbygdsprogrammet för stöd till lokal service på landsbygden. ”Macken eller lanthandeln är inte bara en plats att tanka bilen eller köpa mjölk. Det kan vara helt avgörande för att en ort ska utvecklas och för att nya jobb ska kunna skapas”, säger hon. Foto: Regeringskansliet
Enligt uppgift kommer pengarna att fördelas över 7 år och ska användas för att ge en god tillgänglighet till kommersiell service i gles- och landsbygder. Den första satsningen på 100 miljoner avsätts i vårändringsbudgeten för 2014, övriga medel aviseras i regeringens ekonomiska vårproposition.
Det kan både handla om att stötta lanthandlare och bensinmackar och samordning av insatser för öka tillgängligheten till lokal service.
– För att jobb och tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till en grundläggande service där människor bor. Därför vill vi nu stärka möjligheten för entreprenörer och handlare på landsbygden genom ett stöd till kommersiell service, säger Annie Lööf.
Fakta: Regeringen har satsat 145 miljoner mellan 2009-2014 på stöd till kommersiell service och i januari 2014 tillsatte regeringen en utredning som ska se över hur man ytterligare kan stödja tillgången till kommersiell service i glesbygd. Syftet med utredningen är att hitta långsiktiga lösningar för att medborgare och företag i gles- och landsbygd ska ha tillgång till t.ex. dagligvaror och drivmedel. Det handlar också om att hitta samordningslösningar mellan kommersiell och offentlig service.
/FoodMonitor

t20