Arla vill fusionera mera
Mejeriföreningarna EGM Walhorn och Arla Foods vill fusionera, meddelar Arla idag. I maj ska bönder i både Arla och Walhorn rösta om förslaget.
De båda kooperativen ägs av mjölkbönder i flera länder. Arla har cirka 12 600 ägare i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg. EGM Walhorn har cirka 800 medlemmar i Belgien, Tyskland och Nederländerna.
– Den föreslagna fusionen ger oss möjlighet att fullfölja våra tillväxtplaner tillsammans med EGM Walhorn. Deras mejeri ligger mellan Arlas anläggningar i Pronsfeld i Tyskland och Nijkerk i Nederländerna. Fusionen kommer att öka vår samlade mjölkmängd i Europa, vilket blir ännu ett viktigt steg i riktningen att uppfylla våra strategiska tillväxtambitioner, säger Åke Hantoft, mjölkbonde och styrelseordförande i Arla.
Fusionen med Arla betyder att EGM Walhorns ägare är garanterade ett mjölkpris som avräknas efter samma villkor som alla övriga Arlaägare.
– För våra ägare ger fusionen tydliga fördelar. Den säkrar vår framtida tillväxt och en bättre lönsamhet. I Arla får vi en stark partner, som kan stärka vårt kooperativ och erbjuda mjölkbönderna en säker grund för framtida utveckling, säger styrelseordföranden i EGM Walhorn, Mathieu Dobbelstein.
/FoodMonitor

t20