scan3
Böld-gris på Scan:s slakteri
En djurbonde i Östergötlands län skickade nyligen nyligen en gris som hade en massiv böld till slakt på Scans:s slakteri i Kristianstad. Livsmedelsverket misstänker brott mot djurskyddslagen.
”Grisen gick med huvudet mer sänkt än normalt och hade även svårighet att vrida huvudet åt höger då bölden tog emot”, skriver den officiella veterinären på plats i en underrättelse.
Det var vid en levandedjursbesiktning på Scan i Kristianstad som grisen upptäcktes när den lastades av från slaktbilen. Bölden var enligt veterinären cirka 25 centimeter stor.
”Vid undersökning av slaktkroppen noterades att bölden varit väl inkapslad och kapselväggen cirka 1.5 centimeter tjock vilket tyder på att bölden inte uppkommit akut utan funnits på plats en längre tid”, skriver veterinären.
Enligt uppgift gavs grisen förtur till slakt. Det är oklart vart köttet sedan levererats.
/FoodMonitor

t20