Kris äventyrar miljontals liv
WFP och UNHCR varnar för att krisen i Sydsudan kan äventyra miljontals liv under de kommande månaderna. Detta om inte brådskande åtgärder vidtas.
”Kvinnor som vi träffade i Nyal, som drabbats av konflikten, bad oss att förmedla tre budskap till världen: de behöver fred, hjälp till att lindra deras lidande, och möjlighet för att deras barn ska kunna återvända till skolan”, säger WFP:s verkställande direktör Ertharin Cousin.
”Det är de vanliga människorna som drabbas hårdast av denna konflikt, och organisationer som vår står ansikte mot ansikte med ett överväldigande antal utmaningar vid försök till att hjälpa dem. Detta måste förändras. Liv står på spel.”
Ertharin Cousin mötte i dagarna UNHCR’s flyktingkommissarie António Guterres i Sydsudan. Båda uttryckte stor oro över kombinationen av osäkerhet och andra direkta hinder för humanitära insatser, samt över den allvarliga bristen på bidrag till hjälporganisationer. Detta kan resultera i att alltför många människor blir avskurna från nödhjälp samtidigt som konflikten fortsätter att förstöra liv och människors försörjningsmöjligheter.
”Det är ytterst viktigt att det internationella samfundet går samman omgående och gör allt vad de kan för att skapa fred mellan parterna”, säger António Guterres.
”Det är tragiskt att se före detta flyktingar, som återvände fulla av hopp, återigen måste fly för sina liv.”
/FoodMonitor
Läs mer:
Mat från luften i Sydsudan