Vete dyrare än någonsin
Igår nådde priset på vete en rekordnivå på Londonbörsen. Priset landade på 203,30 pund per ton, vilket slår det gamla rekordet från 2007. Stora kunder som bagerier och pastatillverkare får räkna med höga priser de kommande veckorna, enligt ledare för kvarnindustrin.
 
En betydande anledning till prisuppgången under hösten är torkan vid Svarta Havet som inneburit sämre skördar än beräknat. Dock har även flera regioner i världen drabbats av dålig skörd.

I Storbritannien ser man trots detta positiva tecken, då man är nettoexportör av spannmål och man har hittat nya marknader, bland annat Thailand och Vietnam, rapporterar Financial Times.

De brittiska livsmedelspriserna har stigit med 5,5 procent de senaste tolv månadernda. Den allmänna inflationen har stannat på 3,3 procent.
 
/FoodMonitor