Jordbruksverket:
ingen mjältbrand i klövmjöl
Flera medier har i dagarna berättat om ett parti på 60 ton klövmjöl som lossats i Göteborgs hamn som misstänktes vara smittat med mjältbrand. Men nu blåser Jordbruksverket faran över när det gäller den smittan efter att ha fått provsvar från Statens veterinärmedicinska anstalt.
”Prover från det undersökta partiet med klövmjöl från gränskontrollen i Göteborg är inte smittade med mjältbrand”, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
Det var när Jordbruksverkets gränskontrollpersonal tidigare gjorde en stickprovskontroll på ett importerat parti klövmjöl som det uppstod misstanke om att det kunde innehålla mjältbrandsbakterier. Men idag kom alltså provsvaren, som var negativa.
– Vår uppgift är att säkerställa att det material som förs in i Sverige uppfyller hygienkraven, och denna händelse visar att våra rutiner tillsammans med andra myndigheter fungerar, säger Lena Hult som är smittskyddschef på Jordbruksverket.
Enligt Jordbruksverket kommer det aktuella partiet ändå att förstöras. Detta eftersom det var förorenat med tarmbakterier över gällande gränsvärde.
/FoodMonitor