Bristande yrkesskicklighet
bland grisbönder i Skåne
Hur kommer det sig att så många grisbönder i Skåne blir anmälda för bristande djurskydd? FoodMonitor har tagit del av den rapportering som Länsstyrelsen i Skåne län nyligen gjort till Jordbruksverket. I den avslöjas resursbrister och en allvarlig kunskapsbrist hos grisbönderna i länet, vilket drabbar djuren.
bristande-yrkesskicklighet-bland-grisbonder-i-skåneLäs hela artikeln på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL