Konsumentverket kritiserar
Temeco för Swedsnus
Sedan den 5 maj har Konsumentverket fått ta emot 772 anmälningar från arga konsumenter om sms som är en del av marknadsföringen av snuset Black Lemon. Det anges att ”Swedsnus” är ansvarigt för marknadsföringen, men Konsumentverket kan konstatera att det är bolaget Temeco AB i Göteborg som ligger bakom. Nu agerar myndigheten mot det bolaget.
”Konsumentverket bedömer att marknadsföringen strider mot tobakslagen dels på grund av att det inte är tillåtet att via direktreklam marknadsföra tobak, dels vad gäller innehållet på webbplatsen www.black-lemon.se …”, skriver Konsumentverket i ett brev till Temeco AB.
”Då webbplatsen www.black-lemon.se inte utgör ett försäljningsställe får kommersiella meddelanden för tobak i huvudtaget inte förekomma.”
Konsumentverket kritiserar även bland annat att bolaget erbjuder konsumenter att prova det aktuella snuset kostnadsfritt, och att snuset marknadsförs på YouTube.
Konsumentverket har gett bolaget till i början av nästa månad på sig att svara på kritiken Därefter ska man ta ställning till ytterligare åtgärder.
/FoodMonitor