kyckling35FSA: Sluta skölja av kycklingen!
Det brittiska livsmedelsverket, FSA, uppmanar nu allmänheten att sluta skölja av rå kyckling innan tillagning. Anledningen är att campylobacter, bakterier som kan orsaka allvarlig matförgiftning, annars kan sprida sig med vattendroppar till köksutrustning, arbetsytor, och händerna.
”Campylobacter är en allvarlig fråga. De kan inte bara orsaka svåra sjukdomar och dödsfall, utan de kostar också vår ekonomi hundratals miljoner pund varje år som en konsekvens av sjukfrånvaro och en börda på NHS”, säger Catherine Brown, exekutiv chef för FSA. (NHS är det brittiska sjukvårdssystemet /red)
Uppmaningen från FSA kommer efter det att nya siffror visar att hela 44 procent av konsumenterna sköljer av rå kyckling innan den tillagas. Campylobacter är den vanligaste källa till matförgiftning i Storbritannien och drabbar uppskattningsvis 280 000 personer varje år.
Campylobacter orsakar ofta magsmärtor, diarré, och kräkningar. Men smittade personer kan också i vissa fall drabbas av påverkan på nervsystemet som kan leda till döden.
Det är framför allt barn under fem års ålder och äldre som löper den största risken.
FSA har undersökt anledningen till varför konsumenter sköljer av rå kyckling. Resultaten visade att 36 procent gjorde det för att få bort smuts och bakterier, och 33 procent gjorde det för att de alltid hade gjort så.
/FoodMonitor
Läs mer:
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2014/jun/fsw#.U6QEmfl_t8E
http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Bakterier-virus-och-parasiter/Campylobacter/