Bra skörd ökar exporten
Utöver en stor skörd för svenska lantbrukare förutspås också ökad export av svensk spannmål. Det indikerar Lantmännens första prognos över årets skörd.
Prognosen visar på en totalskörd på minst 5,75 miljoner ton och unikt är att det ser bra ut över hela landet. De höstsådda grödorna har hittills fått närmast optimala förutsättningar, meddelar Lantmännen.
Skörden i Sverige i år kommer alltså att bli rekordstor, framförallt på vete. Den höstsådda arealen på vete är cirka 40 procent högre än 2013, vilket är den största arealen vete någonsin, meddelar man vidare.
– Framförallt den höstsådda spannmålen ser fantastisk fin ut., vi bedömer att 2014 års skörd hamnar på minst 5,75 miljoner ton. Det är rekordhög prognos vilket är mycket positivt. Hur priset utvecklas påverkas inte direkt av hur hög skörden blir i Sverige utan bestäms globalt, kommenterar Johan Andersson, chef för Lantbruksdivisionen.
Med årets skörd väntas också den samlade exporten öka kraftigt, till cirka 1,3 miljoner ton, med tyngdpunkt på höstvete. Förra året exporterades cirka 900 tusen ton spannmål från Sverige. Svenskt vete säljs såväl till närliggande länder i Norden och Europa som till norra Afrika.
– Lantmännens anläggningar i Uddevalla, Helsingborg, Djurön och Stockholm där vi lastar storbåtar för spannmålsexport kommer att bli ännu viktigare inför den kommande skörden, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännens spannmålsenhet.
/FoodMonitor