Förenade Service nekar anställda företagshälsovård
Catering- och städbolaget Förenade Service i Sverige AB:s verksamhet i Karlstad har tillgång till företagshälsovård men nekar personal att använda den. Det påstår fackförbundet Fastighets som upprepade gånger påtalat bristen för bolaget. Nu har förbundets tålamod tagit slut.
Läs hela artikeln på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor