forskning3
Veganer halverar utsläpp
av växthusgaser
De utsläpp av växthusgaser i livsmedelskedjan som veganer orsakar är hälften så stora som för köttätare. Det har brittiska forskare upptäckt efter att ha studerat matvanorna hos 2 041 veganer, 15 751 vegetarianer, 8 123 fiskätare, och 29 589 köttätare.
”Det är troligt att en minskning av köttkonsumtionen skulle leda till minskningar av växthusgasutsläppen”, skriver forskarna i en kommentar.
Deltagarna i studien var i åldrarna 20-79 år. Forskarna beräknade utsläppen för olika konsumerade matvaror med avseende på bland annat produktion, transport, lagerhållning, och tillagning.
Enligt forskarna finns det stora samhällsfördelar med att minska konsumtionen av kött.
”Detta arbete visar att minskningen av intaget av kött och andra djurbaserade produkter kan ge ett värdefullt bidrag till att minska klimatförändringarna. Tidigare arbeten har visat andra miljö- och hälsoeffekter av en reducerad köttdiet”, skriver forskarna.
/FoodMonitor
Läs forskarnas artikel här:
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-014-1169-1