Facebook utförde
hemligt experiment
på användare
Utan deras vetskap utförde den börsnoterade sociala sajten Facebook experiment på 689 003 användare. Bolaget ville veta om det gick att överföra känslomässiga tillstånd mellan användare utan deras vetskap. Enligt uppgift är detta lagligt eftersom användare av Facebook anses ha gått med på ”Facebook Data Use Policy”.
Anställda på Facebook manipulerade de nyhetsflöden som visas på användarnas sidor. De påverkade den aktuella algoritmen så att antalet positiva eller negativa termer kunde varieras. Sedan bevakade Facebook utläggen hos användarna med dessa nyhetsflöden under en vecka framöver för att se om de påverkades.
Och till Facebook:s glädje visade det sig att det gick. Bolaget kan i hemlighet manipulera användarnas känslor.
Experimentet, som genomfördes i januari år 2012, avslöjades nyligen då anställda som varit involverade publicerade resultat i den senaste upplagan av tidskriften The Proceedings Of The National Academy Of Sciences.
Det är okänt om det aktuella experimentet är det enda som Facebook utfört på intet ont anande användare.
/FoodMonitor
Läs mer om experimentet här:
http://www.pnas.org/content/111/24/8788.full