Länsstyrelsen vill att förvaltningsrätten dömer ut vite mot Håkantorp Slakteri
Trots vitesföreläggande har inte slakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara rättat till allvarliga brister. Bolaget har tidigare, enligt uppgift, låtit höns frysa ihjäl. Länsstyrelsen i Västra Götalands Län har därför beslutat att ansöka om hos Förvaltningsrätten i Göteborg om att ett vite på 10 000 kronor döms ut.
”Eftersom djurhållningen inte förbättrats i enlighet med förelagda krav ansöker Länsstyrelsen om vitets utdömande. Länsstyrelsen anser dock att vitesbeloppet kan jämkas till totalt 10 000 kronor utifrån omfattningen som redogörs i anmälan”, skriver länsstyrelsen i sin ansökan till förvaltningsrätten.
FoodMonitor har tidigare berättat om åtalsanmälningar och vitesföreläggande mot Håkantorp Slakteri. Nu har alltså myndigheten tagit ytterligare ett steg. 
/FoodMonitor