sydvatten
Sydvatten överväger domstolstrots
Det kommunala vattenbolaget Sydvatten har vägrat lämna ut ritningar på sitt vattenförsörjningssystem till en privatperson. Inom kort ska Kammarätten avgöra ärendet. Sydvattens vd Jörgen Johansson överväger drastiska, och till och med olagliga åtgärder, om domen går bolaget emot (foto: Sydvatten).
”Jag kan säga att vi kommer att diskutera möjligheten med domstolstrots”, säger han.
 
”Det skulle kunna innebära att vi inte lämnar ut handlingen trots att domstolen bestämt att vi ska göra det. I alla fall inte på det sättet som den här personen har begärt ut det.”
 
Du är beredd att göra dig själv straffbar?
 
”Ja.”
 
Det hela började med att en privatperson som är verksam vid ett mindre it-företag i södra Sverige i höstas begärde att få ta del av handlingar innehållande detaljerade ritningar över Sydvattens dricksvattensystem.
 
jorgenjohanssonsydvattenJörgen Johansson anade oråd (bilden, foto: Sydvatten). Efter samtal med Säkerhetspolisen så framträdde en hotfull bild. Det visade sig att fler personer är intresserade av att kartlägga den svenska dricksvattenförsörjningen. Sydvatten vägrade att lämna ut handlingarna. Privatpersonen överklagade då till Kammarätten i Göteborg.
 
”Det här är första gången någonsin som vi har råkat ut för detta. Men det är flera kommunala bolag, framför allt i storstadsregionerna, som råkade ut för ungefär samma sak vid ungefär samma tidpunkt. Men de har blivit kontaktade av andra personer.”
 
”Vi har diskuterat det här med både Livsmedelsverket och med Säpo. De gav oss ett genuint stöd att inte lämna ut handlingarna.”
 
Vad skulle kunna hända om handlingarna lämnades ut?
 
”Av säkerhetsskäl vill jag inte ens spekulera i det. Men har man tillgång till dokumentation av ett helt försörjningssystem på dricksvattensidan så är det klart att man har ett väldigt stort försprång om man vill åstadkomma någon slags samhällsomstörtning.”
 
”Det finns idioter även i vårt land som vill omstörta samhället och som kan tänka sig att tillgripa väldigt mycket våld och skapa enorm skada. Vi måste därför värna om dricksvattenförsörjningen.”
 
Vad säger du till allmänheten som kanske känner oro över vad som nu utspelas?
 
”Att de inte ska behöva vara oroliga för detta. Det kan inte vara meningen att vi ska behöva lämna ut handlingar på det här sättet”; säger Jörgen Johansson.
 
FoodMonitor har inte lyckats komma i kontakt med den privatperson som begärde ut handlingarna från Sydvatten.
 
Enligt kammarätten i Göteborg väntas en dom i ärendet inom de närmaste veckorna.
 
HÅKAN FRISELL
 
 
FoodMonitor-Fakta (källor: Bolagsverket, Sydvatten):
Sydvatten.
Omsättning: 217 Mkr (2009).
Resultat före skatt: minus 3.4 Mkr.
Antal anställda: 58.
 
Sydvatten AB är ett kommunägt företag. Sydvatten producerar dricksvatten till 800 000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter.