getimageUppåt för
svensk kyckling
Enligt en ny undersökning från Ipsos och Svensk Fågel blir svensk kyckling allt populärare. Hälsotrenden och nya rekommendationer att dra ner på det röda köttet antas vara en del av förklaringen. Foto: Sven Persson/welo.se
Svenska konsumenter, som väljer mer och mer färsk svensk kyckling, vill också stödja svenska kycklingbönder och ser svensk kyckling som ett tryggt val, menar man på Svensk Fågel.
– Det vita köttet är helt rätt just nu och det är självklart väldigt roligt att se att konsumenter allt mer väljer svensk kyckling. Det är också är tydligt att de mervärden som våra bönder står för, med exempelvis starkt smittskydd och hårda regler kring djurvälfärd, verkligen har nått ut, säger Maria Donis, vd på Svensk Fågel.
Utvecklingen för svensk kyckling är positiv och stabil enligt undersökningen. Den gynnsamma utvecklingen för svensk kyckling framgår även av försäljningssiffrorna som tydligt visar att kyckling är det enda svenska köttslag som faktiskt ökar medan övriga backar. Svensk Fågels medlemmar ökade exempelvis sin uppfödning och produktion med hela 7 procent under 2013 och de senaste försäljningssiffrorna visar på en fortsatt ökning. Branschens statistik visar också att svensk färsk kyckling har ökat med cirka 13 procent jämfört med motsvarande period 2013.
– Den svenska kycklingbranschen står stark och vi ser att allt fler känner till och är noga med att kolla efter vår kvalitetsmärkning – den Gula Pippin – när de handlar i butik. Dessutom är fler beredda att betala lite mer för att köpa svensk kyckling. Vi har aktivt informerat om märkningen och vilka mervärden den garanterar och det har bevisligen varit framgångsrikt.
Hela 71 procent av deltagarna i undersökningen anser att det är viktigt att få veta ursprunget när de köper kyckling, och lika många tycker då att det självklara valet är att välja svenskt. Betalningsviljan för kyckling med den Gula Pippin ökar också: 75 procent är beredda att betala åtminstone 10 kronor mer per kilo för svensk kyckling och över 60 procent kan tänka sig att betala 20 kronor mer per kilo.
– Konsumenter vill känna sig trygga och de anser att svenska bönder inger förtroende och därför bör stöttas. Det är fantastiskt roligt att det arbete som bönderna lägger ner året om, dygnet runt, också uppmärksammas. Vi kommer att fortsätta att berätta om vårt och böndernas arbete som hjälper till att hålla landsbygden levande med arbetstillfällen och framförallt ger oss konsumenter bra mat.
Utmaningen för hela branschen är dock fortfarande att kunna konkurrera med importerad lågpriskyckling. Särskilt problematiskt är det inom restaurang och storkök där nästan ingen frågar om kycklingens ursprung.
Fakta: Undersökningen: Undersökningen genomfördes under perioden 13-17 juni 2014 i form av 1 004 riksrepresentativa intervjuer med män och kvinnor, 16-65 år i Ipsos webbomnibuss. Undersökningen är en upprepning av den studie som gjorts under samma period 2012 och 2013.
/FoodMonitor