Mycket ätbart slängs
Svenskar häller ut cirka 224 000 ton mat och dryck via avloppet under ett år vilket motsvarar cirka 26 kilo per person. Det visar en ny studie utförd på uppdrag av Naturvårdsverket och Livsmedelsverket.
Mycket som hälls ut hade kunnat ätas eller drickas, menar de båda myndigheterna. Den främsta anledningen till att maten eller drycken hälls ut är att den blivit över från till exempel en måltid. Andra anledningar är att varan blivit gammal eller att bäst-före-datumet har passerat.
– Att titta på det vi häller ut via avloppet har aldrig gjorts tidigare och studien ger oss värdefull kunskap om de totala mängderna matavfall som hushållen slänger, kommenterar Christina Jonsson, samordnare för avfallsstatistik, Naturvårdsverket.

Enligt undersökningen är de hushåll som slänger mest de som består av endast en person. Där är siffran så hög som 32 kilo matavfall i avloppet per person och år. Totalt, om man räknar med både det som hälls ut i avloppet och det som slängs i soppåsen, slänger hushållen i genomsnitt 107 kilo matavfall per person och år, visar undersökningen.
Tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket genomför Naturvårdsverket ett gemensamt regeringsuppdrag med olika insatser för att minska matsvinnet.
– Att mat slängs är inte bra, varken för miljön eller för den egna plånboken. Livsmedelsverket kommer i höst göra en kommunikationskampanj för att uppmärksamma frågan om hur alla på enkla sätt kan minska mängden mat som slängs, berättar Ingela Dahlin, projektledare på Livsmedelsverket.
/FoodMonitor