Bättre kött till kommunerna
Hälsingestintan meddelar att hemsidan bättrekött.nu öpnnar idag, den 2 september. Det handlar om ett upprop till politiker, som uppmanas att ställa sig bakom krav på svenska djurskyddsregler i kommunala upphandlingar av kött. Initiativtagare är Britt-Marie Stegs, VD och grundare av köttkonceptet Hälsingestintan.
Uppropets mål är att det kött som inköps för skattepengar och serveras i skolor och på äldreboenden ska följa svenska djurskyddsregler. Hälsingestintan menar att det idag alltför ofta serveras kött från djur som inte fått de goda uppväxtförhållanden som råder i Sverige.
Man konstaterar också att det serveras cirka tre miljoner offentliga måltider varje dag på bland annat förskolor, skolor och äldreboenden. Barn och äldre är hänvisade till den mat som serveras och kvaliteten varierar.
Man menar att regler och lagstiftning gör det svårt att ställa tillräckliga kvalitetskrav i upphandlingen – men också att det inte är omöjligt.
– Kravet på svenska djurskyddsregler bör införas vid upphandling av kött. På så sätt kan vi säkra att det serveras kött som följer svenska lagar och den som äter köttet vet att djuren haft det bra, säger Britt-Marie Stegs, och fortsätter.
– Initiativet handlar inte om att ensidigt värna svenska producenter, även om de verkligen borde lyftas fram, utan om att höja köttkvaliteten och värna djuren.
– Nu vill vi syna och ta tempen på de personer som kandiderar till politiska församlingar. Ska våra barn och äldre vara hänvisade till det billigaste köttet från djur som inte på långa vägar haft det så bra som de uppfödda med svenska djurskyddskrav eller ska vi ställa krav som säkrar bra kött från djur som haft det bra, konstaterar Britt-Marie Stegs.
/FoodMonitor