Höns dumpade i Grums
Tre högar med totalt 30-50 uttjänta värphöns upptäcktes i går i en skogsdunge i Grums. Kommunen har gjort en polisanmälan om det inträffade.
Det finns misstankar om att det är en äggbonde i länet som har dumpat uttjänta värphöns som självdött. Enligt en miljöinspektör som FoodMonitor pratat med så finns det även oro över att fåglarna kan ha burit på smitta.
Eftersom det inte finns någon större marknad för att sälja uttjänta värphöns i Sverige så måste äggbönder betala för att bli av med dem. Om höns självdör måste dessa tas om hand på ett speciellt sett och sedan destrueras. Även det är kostsamt.
Kommunen vill i dagsläget inte säga mer om vad som hänt i det aktuella fallet för att inte störa polisens utredning.
Värmlandspolisen meddelar att en förundersökning om miljöbrott har inletts.
/FoodMonitor