Svensk köttfärs mals i Danmark
En pågående uppdatering av maskinparken på Hilton Food Groups anläggning i Västerås gör att stora delar av ICA:s köttfärs under vecka 36-42 kommer att malas och förpackas vid Hiltons anläggning i Danmark. Det meddelar ICA idag.
Enligt ICA gäller detta bland annat nötfärs 500 gram, 800 gram och 1600 gram. Ursprunget på köttet kommer dock som tidigare vara svenskt.
Det är alltså under sex veckor som malning och förpackning förflyttas till Danmark. Livsmedelssäkerheten kommer enligt ICA att vara lika hög som i dag, bland annat genomförs omfattande kvalitetstester och salmonellaprovtagning.
Köttfärsen som mals i Danmark kommer däremot inte att märkas med märket ”Svenskt Kött” eftersom köttfärsen är förpackad i Danmark, även om råvaran fortsatt är svensk. På förpackningen kommer det att framgå att råvaran är svensk men att köttet är förpackat i Danmark, meddelar man.
/FoodMonitor