fao2011-01-12sudanFAO:
Livsmedelsförsörjningen i södra Sudan förbättras
Antalet människor i behov av livsmedelsbistånd i södra Sudan har minskat markant - även om utsikterna för livsmedelsförsörjningen till stor del beror på utvecklingen efter folkomröstningen och hur många som återvänder till den södra delen, visar en FN-rapport.
 
Ökade livsmedelspriser och en upptrappning av lokala konflikter skulle kunna hota den förbättrade livsmedelsförsörjningen, särskilt i stater som gränsar till norra Sudan, som Upper Nile och Unity, enligt en bedömning av FAO och FN:s livsmedelsprogram (WFP).
 
"Livsmedelsförsörjningen har överlag förbättrats markant under 2010 jämfört med föregående år, främst tack vare de gynnsamma regnen”, säger WFP Regional Director för Sudan, Amer Daoudi. Men trots detta är situationen inte tillfredsställande. ”Mer än en miljon människor kommer fortfarande att behöva livsmedelsbistånd och situationen kan snabbt försämras vid denna kritiska tidpunkt.”
 
Enligt rapporten var odlingsförhållandena generellt goda under 2010. Regnen kom vid rätt tidpunkt på de flesta håll och nederbördsnivåerna var normala till över det normala och i allmänhet välfördelade. Trots en del lokala problem med perioder av torka och översvämningar hamnade 2010 års spannmålsproduktion på uppskattningsvis 695 000 ton, vilket är nästan 30 procent mer än 2009. Denna uppskattning ger ett totalt spannmålsunderskott 2011 på cirka 291 000 ton som behöver täckas av kommersiell import och livsmedelsbistånd.
 
"Men med en prognos där cirka 400 000 människor kan komma att återvända till södra Sudan efter omröstningen kan det beräknade underskottet öka med upp till 340 000 ton”, säger FAO-ekonomen Mario Zappacosta. "Återvändande förväntas ytterligare öka trycket på lagren för den lokala livsmedelsmarknaden."
 
Rapporten konstaterar att om folkomröstningen i södra Sudan får ett fredligt utfall så kommer förhoppningsvis antalet personer som får stöd av akut livsmedelsbistånd stiga gradvis i år för att nå en topp på 1,4 miljoner under början av torrperioden från mars till augusti.
 
Enligt rapporten beror utsikterna för den framtida livsmedelsförsörjningen mycket på resultatet av folkomröstningen som startade den 9 januari och även på hur perioden efter folkomröstningen utvecklas.
 
"Den senaste tidens framsteg kan lätt vändas på grund av följande riskfaktorer: stigande matpriser på grund av minskade handelsflöden och ökad efterfrågan från återvändande, en potentiell upptrappning av lokala konflikter i gränsområdena och eventuellt ökade spänningar mellan etniska grupper och stammar", rapporterade FAO/WFP.
 
Vid början av torrperioden när föregående års skörd tar slut skulle antalet människor som får akut livsmedelsbistånd i södra Sudan kunna stiga till 2,7 miljoner människor, av den beräknade befolkningen på 9,16 miljoner, om handeln minskar, efterfrågan ökar, livsmedelspriserna fortsätter vara höga och det blir en osäker utveckling efter folkomröstningen.
 
FAO och WFP beräknade att 890 000 personer i södra Sudan hade en väldigt osäker och 2,4 miljoner en måttligt osäker livsmedelsförsörjning.
 
Mängden spannmål från norra Sudan, Uganda och Kenya förväntas minska, men prognosen är beroende av hur situationen utvecklas efter folkomröstningen. Även spannmålslagren förväntas minska i vissa gränsområden, delvis beroende av det stora antalet återvändande, vilket kommer leda till ökade priser. Hittills har mer än 120 000 människor återvänt sedan oktober och upp till 250 000 förväntas ha återvänt i början av februari.
 
/FAO
 
Foto: FAO.
 
Läs mer:
FAO/WFP rapport
FAO och krissituationer - Sudan
Lands profil
World Food Programme
 
/FoodMonitor