Djursmittsutredning retar upp LRF
Staten bör låta bönderna stå för en allt större del av notan vid utbrott av djursmitta. Det föreslår Djursmittsutredningen, som igår landade på landsbygdsminister Eskil Erlandssons bord. LRF rasar.
 
”Åtgärderna som föreslås i utredningen kan få allvarliga konsekvenser för konsumenterna. Om smittskyddsbekämpning försämras innebär det i slutändan att Sveriges konsumenter inte kan lita på matens kvalité i samma utsträckning som de kan idag”, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Petterson.
  
Djursmittsutredningen påbörjades 2007. Uppdraget från regeringen var att göra en bred översyn av lagstiftningen om djursjukdomar och zoonoser. Som särskild utredare utsågs ambassadören Christer Wretborn. Läs mer här (Sveriges riksdag, extern länk)!
 
Sverige har idag ett av världens bästa djurskydd. Enligt LRF är bland annat salmonella i svenska livsmedel sällsynt, antibiotikaförbrukningen låg, och antibiotikaresistenta bakterier mycket ovanligt.
 
Om förslagen i utredningen går igenom hotas djurskyddet i sina grundvalar menar LRF. Totalt beräknas den ökade kostnaden för bönderna landa på runt 80 Mkr.
 
”När det kommer till livsmedelssäkerhet är Sverige i det närmaste unikt. Men det är en position Sverige riskerar att förlora om utredningens förslag genomförs”, säger Lars-Göran Petterson.
 
”Försämras folkhälsan kommer kostnaderna för staten att öka.”
 
/FoodMonitor