lojrom5_sKalix löjrom på väg att få EU-skydd
"Kalix löjrom" blir sannolikt den första svenska produkten som får skyddad ursprungsbeteckning. Det kommer EU-kommissionen att besluta eftersom ingen har invänt mot ansökan.
- Skyddet innebär att råvarorna ska komma från ett särskilt område och beredning till färdig produkt ska ske inom samma område. De får då märkas med EU:s symbol för skyddad ursprungsbeteckning, säger Gunilla Henrysdotter, jurist på Livsmedelsverket.

Sex månader har gått sedan ansökan publicerades i EU:s officiella tidning. Tiden för att göra invändningar mot ansökan har löpt ut utan att några har inkommit. Kommissionen kommer därför att registrera beteckningen med de villkor som angivits i ansökan.

Kategorierna geografisk beteckning och ursprungsbeteckning skiljer sig bland annat genom vikten av sambandet mellan produkten och området. För en produkt med skyddad ursprungsbeteckning ska det finnas ett mycket nära samband mellan den färdiga produktens kvalitet och framställning och dess geografiska ursprung. En produkt med skyddad geografisk beteckning ska också ha ett samband med det geografiska området, men det kan räcka om en av produktionsfaserna har det.

Kalix löjrom ska vara rom från siklöja fångad och beredd vid Norrbottenskusten mellan Åby älv och Torne älv, och 40 km ut från kusten. Öster om Torne älv finns inga kända lekplatser. Löjrom från området är av en typisk orange färg, medan rom från siklöja i sötvatten har en gul färg.


Övriga svenska livsmedelsbeteckningar med särskilt skydd
Skyddad geografisk beteckning
Skånsk spettkaka
Svecia
Bruna bönor från Öland (pågående ärende)
Garanterad traditionell specialitet
Hushållsost
Falukorv

/Livsmedelsverket
 

t20