Värmlands mjölkkor fick mer tid i hagen
Hos Länsstyrelsen i Värmland är man nöjda med hur länets mjölkbönder sköter sina kor. De flesta följer beteskravet som ger korna mer tid att beta ute i hagen.
"Vi kunde konstatera att djurhållningen var god bland länets mjölkbönder", säger djurskyddshandläggare Anna Njord.
 
Beteskravet säger att kor ska få beta ute minst sex timmar per dag under minst tre sammanhängande månader, perioden mellan 1 maj till 15 oktober.

Länsstyrelsen i Värmland har det senaste året fått svidande kritik för bristande kontroller. Flera fall av allvarlig vanvård av bland annat mjölkkor i länet har rapporterats. Länsstyrelsen har skyllt på underbemanning och ett oklart uppdrag från regeringen.

Under sommaren besökte Länsstyrelsen 123 av länets cirka 150 mjölkgårdar.

Enligt myndigheten har mjölkbönderna uppskattat kontrollerna.

"Vi har blivit mycket väl bemötta av producenterna trots att vi har kommit oanmälda och mitt i vallskörden", säger djurskyddshandläggare Catarina Hjärpe.

Länsstyrelsen funderar nu även på att kontrollera hur mjölkkorna har det under vinterhalvåret.

"Än är det inte bestämt när nästa projekt ska genomföras och i vilket tema men kontroll av att djur har tillgång till ligghall under den kalla årstiden har diskuterats", skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.
 
dagenspress.se