Veterinär misstänker: 81 grisar utan vatten och foder i 15 timmar
Förra veckan ankom det en transport med 182 grisar till slakteriet Dalsjöfors Kött AB i Dalsjöfors. 101 grisar kunde lastas av. Men många grisar blev kvar på transporten. Och enligt den officiella veterinären på plats fick de vara utan vatten och foder under cirka 15 timmar totalt sett från det att de lämnade grisgården de kom från. Varav cirka 9.5 timmar var på slakteriet.
”Resterande grisar, 81 stycken, som befann sig i övre våning i bilen kunde inte hissas ner för att hissen gick sönder under avlastningstillfället”, skriver veterinären i en Underrättelse om djurskydd till länsstyrelsen.
”Enligt min bedömning fick djuren varken vatten eller foder under cirka 15 timmar.”
FoodMonitor söker Dalsjöfors Kött AB för en kommentar.
/FoodMonitor

t20