Klart med Coop Norges förvärv
ICA Gruppen meddelar idag att Coop Norge har uppfyllt de villkor som den norska konkurrensmyndigheten ställde för att godkänna förvärvet av ICA Gruppens norska dagligvaruverksamhet.
Det var den 4 mars i år som konkurrensmyndigheten i Norge meddelade sitt godkännande av Coop Norges köp av ICA Gruppens norska dagligvaruverksamhet under förutsättning att Coop Norge avyttrade 93 butiker. Villkoren har nu uppfyllts, transaktionen har slutförts och affären därmed slutförts idag den 13 april.
Slutgiltig köpeskilling blir enligt uppgift 2,8 miljarder SEK på skuldfri basis och reavinst blir cirka 1,2 miljarder SEK, meddelar man.
/FoodMonitor

t20