Lyckeby: Ingen salmonella
Som FoodMonitor berättat om tidigare så misstänkte stärkelsetillverkaren Lyckeby Starch AB i Fjälkinge att deras stärkelse var smittad med salmonella. Ett europeiskt livsmedelslarm gick ut från Livsmedelsverket. Men idag meddelar bolaget att det trots allt inte skulle ha varit frågan om någon salmonella. Och man är självkritiska.
”Vi beklagar den oro och osäkerhet som vår rapportering medfört, med den informationen vi hade tillgänglig 9 april och baserat på försiktighetsprincipen beslutade vi att agera. Lyckeby tar regelbundet prov ur produktionen för analys av salmonella, vi har inte någon gång kunnat konstatera förekomst av salmonella i potatismjöl”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
/FoodMonitor

t20