Satsning på köttexport till Asien
HKScan gör en exportinvestering under innevarande år genom att etablera ett säljkontor i Hong Kong. Genom lokal närvaro på den asiatiska marknaden ska möjligheterna att höja värdet av gruppens export öka, enligt VD Hannu Kottonen.
HKScan planerar dessutom att öppna ett lokalt försäljningskontor i Kina så fort de tillstånd som erfordras har utfärdats av de finska myndigheterna och exporten från Finland till Kina kommer igång. Bolaget har enligt egen uppgift redan genomfört omfattande förberedelser för de nya säljkontoren i Asien.
Planen är att kontoret i Hong Kong även ska ansvara för marknadsföring och kundservice på marknaderna i Fjärran Östern. Försäljningskontoret i Kina planeras att uteslutande ägna sig åt den kinesiska marknaden.
– Kunder och konsumenter i Asien uppskattar nordiskt kött för varornas renhet samt för den säkerhet och ansvarsfullhet som kännetecknar produktionen, kommenterar Jukka Nikkinen, vice verkställande director för HKScans Away from Home-affärsverksamhet, och fortsätter:
– Andra fördelar som kännetecknar nordiska köttprodukter är produktionskedjans öppenhet, råvarans spårbarhet från jord till bord och djur som är fria från sjukdomar. I Finland gäller exempelvis nolltolerans i fråga om salmonella, en sällsynt hållning på europeisk och global nivå.
/FoodMonitor

t20