Önskas: Fler ekobönder
Arla har beslutat att öppna rekryteringen av fler bönder med ekologisk mjölkproduktion. Bolaget vill skriva nya ekokontrakt inom utvalda geografiska områden i Sverige, Danmark och Centraleuropa, meddelar man idag.
Arla är redan i dag världens största ekologiska mejeriföretag och Arlas företagsledning har ambitionen att öka försäljningen av ekologiska mejeriprodukter – både på de europeiska kärnmarknaderna och på nya marknader som exempelvis Kina. Överallt i världen ses ekologiska produkter som premiumprodukter.
Arlas mål är att 2017 ha ytterligare totalt 150–200 miljoner kilo ekologisk mjölk i Danmark och Centaleuropa samt upp till 50 miljoner kilo ytterligare i Sverige. Det motsvarar en ökning av Arlas totala invägning av ekologisk mjölk på omkring 25–30 procent.
– Våra analyser pekar på att efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter från Arla ökar. Det är mycket positivt och vi vill självklart kunna möta denna efterfrågan. Vi hoppas att våra nuvarande ekologiska mjölkbönder kan öka mjölkproduktionen, men vår bedömning är att även om det sker så finns det ett behov av ytterligare mjölk, kommenterar Arlas vice vd Povl Krogsgaard och fortsätter:
– Det går inte att etablera ny ekologisk mjölkproduktion från en dag till en annan. Det är ett stort beslut för en mjölkbonde och det kräver förberedelser. Det tar två år för en konventionell mjölkbonde att ställa om till ekologisk produktion och därför sätter vi nu igång med en rekryteringsprocess.
/FoodMonitor

t20