slakt92
Livsmedelsverket åtalsanmäler djurbonde
Det brukar vara länsstyrelserna som åtalsanmäler de brott mot djurskyddslagen som djurbönder misstänks för. Men nu gör Livsmedelsverket själva en anmälan direkt till åklagare. Anmälan gäller en djurbonde med verksamhet i Östergötland som skickat ett nötkreatur med invuxet horn till slakt på Skövde slakteri i Skövde.
Enligt en besiktningsveterinär på Skövde slakteri handlar det om en transport av 46 nötkreatur som i början av januari ankom till Skövde slakteri.
Veterinären kunde ”tydligt se att hornet penetrerat huden”. Enligt henne har ”både leverantör och transportör brustit i sin tillsyn av djuret vilket orsakat onödigt lidande för djuret”.
Transporten av djuret bedöms ha pågått i cirka 2 timmar. Då kan den ha utsatts för ytterligare lidande genom att den riskerat att ”stöta till hornet mot inredning och mot andra djur”.
Veterinären hade velat göra en noggrannare undersökning av djurets skalle efter slakt men skallen sparades inte i ett sådant skick att den kunde bedömas på grund av ”ett missförstånd med slakteripersonal”.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20