Vite mot Kärra Gårdsslakteri – personal saknar kompetensbevis
Läs hela artikeln på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20