fao2011-02-07-sodra-afrika
FAO: Översvämningar hotar
livsmedelsförsörjningen i
delar av södra Afrika
Tusentals hektar jordbruksmark och grödor har skadats av översvämningar och skyfall i delar av södra Afrika och ytterligare skador kan uppstå under de kommande veckorna om nederbörden fortsätter att vara över det normala. Det här ökar oron för livsmedelsförsörjningen för den drabbade befolkningen i de fattigare delarna av regionen de kommande månaderna.
 
Regnperioden har fortfarande bara nått halvvägs och cyklonsäsongen väntas nå sin kulmen i februari, därmed finns det en stor risk för ytterligare översvämningar av flera jordbruksområden längs vattendragen i södra Afrika. Utsatta områden är delar av Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Zambia, Zimbabwe och Sydafrika.
 
Livsmedelsförsörjningen redan hotad
"Livsmedelsförsörjningen är redan hotad i de drabbade områdena i några av dessa länder. Översvämningarna kommer att förvärra de fattiga böndernas möjligheter att klara sig och försörja sina familjer under de kommande månaderna", säger Cindy Holleman, FAO:s regionala krissamordnare för södra Afrika. FAO arbetar med regionala och nationella varningssystem för att övervaka utvecklingen i de stora floderna och för att bedöma effekten på skördarna.
 
Skördar förstörs i Lesotho och Moçambique
I Lesotho, ett av de fattigaste länderna i regionen, fann en utvärderingsgrupp från FAO att i några av de drabbade områdena har upp till 60 procent av skörden gått förlorad och över 4 700 djur, främst får och getter, har dött.
 
Lokala skördeförluster rapporteras även längs flodbankar i södra och mellersta Moçambique. Regeringen har satt mellersta och södra Moçambique i högsta beredskap eftersom vattnet som rinner i de stora floderna har stigit över larmnivåerna.
 
Sydafrikanska regeringen har utlyst katastroftillstånd i många av landets distrikt till följd av översvämningarna. Vattenmassorna har redan förstört tusentals hektar åkermark och orsakat skador uppskattade till miljontals dollar.
 
FAO deltar i bedömningar
En fullständig bedömning av översvämningarnas effekter på årets spannmålsskörd är ännu inte tillgänglig. FAO deltar i olika utvärderingar av översvämningarnas effekter som genomförs i hela regionen. Organisationen förser dessutom regeringar med tekniska råd om övervakningssystem för översvämningar, beredskapsåtgärder samt åtgärder för att förhindra utbrott eller spridning av djursjukdomar. Samtidigt förbereder sig organisationen för eventuella insatser för att stödja jordbruket, exempelvis distribution av utsäde och åtgärder för att återställa jordbruket efter det att vattnet dragit sig tillbaka.
 
Läs mer:
FAO och kriser 
 

t20