Ica eko-ökar
Enligt ett pressmeddelande har Ica ökat den centrala försäljningen av ekologiska varor med 5,2 procent under 2010 jämfört med 2009. Mejerivaror står för den största försäljningen.
 
– 2010 års försäljning vittnar om att det ekologiska sortimentet tagit en stabil position på marknaden. Totalt sett plockar Icas ekologiska sortiment andelar av den totala försäljningen, dels till följd av nylanseringar under 2010 och dels tack vare ett ökat intresse för ekologiska produkter, säger Maria Smith, miljöchef Ica Sverige.
 
Idag har Ica mer än 1100 ekologiska produkter i sitt centrallagda sortiment..
 
– Den positiva utvecklingen inom de mer nischade varukategorierna befäster bilden av att ekologiskt är här för att stanna. Inom Ica kommer vi fortsätta att utveckla sortimentet inom både bredare och smalare kategorier, säger Maria Smith.
 
/FoodMonitor

t20