arlapedertuborgh
Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods. Foto: Arla.
Ägarna fördubblar i Arla
Ägarna i Arla - de svenska och danska mjölkbönderna - har beslutat att fördubbla sina investeringar i företaget. Det säkrar finansieringen av koncernens tillväxtstrategi som ska ge ett ännu högre mjölkpris till ägarna.
 
På representantskapsmötet den 6-7 oktober beslutade Arlas medlemmar att de framöver ska investera (konsolidera) 4.5 procent av Arlaintjäningen fram till 2015. Investeringen är nödvändig för att realisera Arlas koncernstrategi 2015.

Totalt ska de 7 300 svenska och danska mjölkbönderna som äger Arla satsa 5.5 till 6.2 miljarder kronor (4 till 4.5 miljarder danska kronor). Det innebär att varje medlem under de nästa sex åren ska konsolidera dubbelt så mycket pengar i Arla, jämfört med vad de gjort hittills.

- Det är ett stort beslut som har fattats. Varenda bonde behöver pengarna hemma på sin gård, men de väljer nu att investera i Arla, och backar upp företaget och strategin för att nå ett högre mjölkpris. Vi ska nu visa att vi förtjänar förtroendet och att pengarna är en god investering, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

Investering i ett starkt mjölkpris
Varje medlem har hittills konsoliderat 6-10 öre per kilo mjölk som de leverar til företaget. Framöver kommer konsolideringen att vara omkring 13-15 öre per kilo mjölk.

Medlemmarna har fokuserat mycket på om den ökade investeringen faktiskt kommer resultera i ett högre mjölkpris.

- Vi har de senaste halvåret varit ute och mött många av våra medlemmar för att presentera modellen och diskutera modellens innebörd för vårt företag och för mjölkbönderna. Den utökade investeringen är nödvändig för att säkra en högre intjäning i framtiden. Vi har inte råd att låta bli, och vi tror på att det är en investering i ett starkt mjölkpris framöver, säger Ove Møberg, styrelseordförande i Arla Foods.

Arlas medlemmar har tidigare beslutat att företaget ska kvarstå som ett kooperativ och inte ett företag som tar in externa investerare. Därmed är det medlemmarna som ska finansiera Arlas tillväxtstrategi som ska öka koncernens omsättning och medlemmarna intjäning. Det skriver Arla i ett pressmeddelande.
 

t20