a3skylt_jubileumscider_ros_jan2011_2_new_largeHerrljunga stödjer WaterAid med jubileumscider
Herrljunga Cider fyller 100 år i år och firar detta med ett ge ut en jubileumscider som utkommer i en ny smak varje kvartal. Först ut är smaken av ros som enligt företaget är tänkt som en metaforisk ros till alla de kunder som köpt och druckit deras cider under de 100 första åren.
 
För varje flaska som köps skänker Herrljunga Cider 33 öre till WaterAids projekt i Mali. Herrljunga har beräknat att producera runt 1 miljon flaskor under året vilket i sin tur innebär ett generöst bidrag till projektet.

– Att vi försett Sverige med god dryck är för oss ett privilegium. Men att finns det så många i världen som inte ens har rent, färskt dricksvatten som vi tar för givet, gör det till en självklarhet att få bidra till WaterAid, säger Johan Branmark, VD Herrljunga Cider.

Om projektet:
I Mali i Västafrika, som är ett av världens allra fattigaste länder saknar mer än hälften av landets befolkning tillgång till rent vatten och sanitet. Effekterna är förödande: vart femte barn dör före fem års ålder i sjukdomar orsakade av förorenat vatten. Projektet "Ringar på vattnet i Mali" ska ge tiotusentals fattiga landsbygdsbor i södra Mali tillgång till rent vatten och sanitet. Det kommer att sätta press på regering och myndigheter i Mali att ta ökat ansvar för vattenförsörjningen där WaterAids egen projektverksamhet tjänar som förebild och skapar på så sätt ringar på vattnet.
 
/FoodMonitor